بورس - الیوت پیشرفته

نصب‌های فعال کمتر از ۱۰۰
حجم ۱۴٫۸ مگابایت
نسخه v3.0

توضیح

                         الیوت پیشرفته

در این مجموعه چه می آموزیم؟

ادامه مبحث "بورس_الیوت تحلیل مقدماتی "در این مجموعه گرد اوری شده است.

یاداوری :

گذر کوتاهی به نرم افزار قبل زده ایم و مختصری جهت یاد اوری و ارایه مطلب بیان گردیده است.

اندیکاتوری شمارش الیوت :

با استفاده از میانگین های متحرک ، به عنوان اندیکاتوری برای امواج الیوت استفاده شده که روش استفاده از ان ارایه گردیده است.

بازگشت مورد نیاز :

همانگونه که فراگرفته اید موجها به یک جهت مستقیم حرکت نمیکنند و برای حرکت نیاز به نوساناتی هستند . ایا این نوسانات نشان دهنده اصلاح است یا بازگشت و چرخش روند؟ در این قسمت توضیح داده شده است.

      PTI+کانال

PTI :

نشان دهنده مومنتم خرید ها و فروش ها می باشد که روش استفاده از ان ارایه گردیده است.

کانال :  در دیگر نرم افزار های این مجموعه با کانال اشنا گردیده اید. (نرم افزار ترسیم حمایت و مقاومت : اشنایی با مفاهیم اولیه ترسیم کانال ها و در نرم افزار ترسیم الگوهای نموداری : اشنایی با کانال ها و انواع و شکلهای آن )

در این قسمت کاربرد کانالها در امواج الیوت اشاره گردیده است.

موج 4 :

کاربرد کانال ها در موج چهارم با ذکر مثال به همراه PTI ارایه گردیده است.

موج 5 :

کاربرد کانالها برای شناخت و محدوده موج 5 ارایه گردیده است به همراه ذکر مثال.نوار قطع کننده  :

نشان دهنده شناخت امواج الیوت با توجه به نوار قطع کننده اندیکاتور مذکور


DMA (میانگین متحرک جابه جا شده) :

در این قسمت شما با یک میانگین متحرک دیگر قادر به شناخت و تشخیص امواج الیوت میگردید.

3 قانون :

قانون 1 : مربوط به موج دو و قانون 2 : مربوط به موج سوم و قانون 3 : مربوط به موج چهار می باشد. که جز قواعد اصلی امواج الیوت می باشد.


اصلاحات :

بعداز پایان یافتن پنج موج الیوت ، ما اصلاحاتی در بازار داریم که به صورت سه موجی ظاهر میود و تا شروع پنج موج دیگر ادامه دارد. حال این اصلاحات به صورت اصلاح ساده ، اصلاح ترکیبی ،   اصلاح مثلث ها و ترکیب اصلاح ها ظاهر میگردند که در این قسمت به صورت مفصل شرح و توضیح کامل ارایه گردیده است.


قواعد فرعی :

چند قاعده و قانون است برای شناخت هر چه بیشتر و بهتر امواج الیوت ، در این قسمت به ان اشاره گردیده است.


با آرزوی موفقیت برای شما.

تغییرات آخرین نسخه

- افزایش کیفیت برنامه

دسترسی‌ها

  • ممانعت از به خواب رفتن دستگاه
  • مشاهدهٔ اتصالات شبکه
  • دسترسی کامل به اینترنت