استیکر واتساپ

Active Installs 5,000+
Size 7.3 MB
Version 1.1.0

Description

استیکر های با مزه و جذاب برای پیام رسان محبوب واتساپ 

یک مزیت این برنامه آنلاین بودن برنامه هست که در مناسبت های مختلف استیکر های جدید بدون نیاز به بروز رسانی به برنامه اضافه خواهند شد امیدوارم لذت ببرید... 

دسته های موجود عاشقانه طنز مناسبتی کودکانه فان مذهبی و.... 

Permissions

 • android.permission.READ_APP_BADGE
 • com.sec.android.provider.badge.permission.READ
 • com.sonyericsson.home.permission.BROADCAST_BADGE
 • Write internal storage
 • Prevent device from sleeping
 • View Wi-Fi connections
 • com.huawei.android.launcher.permission.READ_SETTINGS
 • me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_WRITE
 • Control vibration
 • com.oppo.launcher.permission.WRITE_SETTINGS
 • com.sonymobile.home.permission.PROVIDER_INSERT_BADGE
 • com.anddoes.launcher.permission.UPDATE_COUNT
 • Run at startup
 • Modify/delete SD card contents
 • com.stikertop.wsswhat.permission.C2D_MESSAGE
 • Read setting
 • com.htc.launcher.permission.UPDATE_SHORTCUT
 • me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_READ
 • View network connections
 • RECEIVE DATA FROM INTERNET
 • com.majeur.launcher.permission.UPDATE_BADGE
 • com.oppo.launcher.permission.READ_SETTINGS
 • com.sec.android.provider.badge.permission.WRITE
 • Full Internet access
 • com.huawei.android.launcher.permission.CHANGE_BADGE
 • com.huawei.android.launcher.permission.WRITE_SETTINGS