آموزش ویدئویی سهام بورس

نصب‌های فعال ۲۰۰٬۰۰۰+
نسخه

توضیح

با استفاده از این نرم افزار با ویدئوهای رایگان، سرمایه گذاری در بورس را شروع کنید. 


این ویدئوها در نه فصل زیر طبقه بندی شده اند:


- فصل اول: ورود به بورس


- فصل دوم: اصول سرمایه گذاری در بورس


- فصل سوم: روانشناسی بازار


- فصل چهارم: تحلیل تکنیکال مقدماتی


- فصل پنجم: تحلیل تکنیکال پیشرفته


- فصل ششم: بازار خوانی


- فصل هفتم: الگوهای کندل استیک


- فصل هشتم: تحلیل بنیادی مقدماتی


- فصل نهم: تحلیل چارت صنایع