مار پله

Category Family
Active Installs 100+
Size 13.8 MB
Version 3.1

Description

مار و پله، یک بازی تخته‌ای کودکانه کلاسیک است. که بین دو نفر یا بیشتر و در روی تخته‌ای که به مربع‌های کوچک تقسیم شده‌است، انجام می‌شود.  خانه‌هایی که شروع یک نردبان باشند با قرار گرفتن در آن مهره به سمت انتهای نردبان حرکت می‌کند و خانه‌هایی که سر مار در آن باشد با قرار گرفتن در آن به سمت انتهای مارحرکت می‌کند. هر صفحه بازی معمولاً دارای صد خانه است که با تاس انداختن و به ترتیب طی کردن خانه‌ها، هر فردی که زودتر به خانه پایان  برسد برنده است.

Permissions

 • com.google.android.gms.permission.ACTIVITY_RECOGNITION
 • Approximate location (network-based)
 • Read phone status and identity
 • com.javan.marpele.permission.C2D_MESSAGEqhcs
 • Run at startup
 • Prevent device from sleeping
 • RECEIVE DATA FROM INTERNET
 • View Wi-Fi connections
 • Modify/delete SD card contents
 • View network connections
 • Full Internet access